Aktuelt

 • Syljuåsen er ISO-sertifisert

  Vi i Syljuåsen er opptatt av kontinuerlig forbedring og har derfor sett ISO-sertifisering som et naturlig neste steg. Takket være en målrettet innsats over tid har våre ledelsessystemer fått disse sertifiseringene:
 • Åpenhetsloven

  Syljuåsen faller innunder de bedrifter som er pliktige å redegjøre for hvordan vi ivaretar Åpenhetsloven. Denne loven handler om grunnleggende menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold.
 • Bærekraftsmål i Syljuåsen

  Vi har vurdert hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for oss og gjennomført en prosess med å kartlegge hvordan vi bidrar til å nå disse målene.
 • Syljuåsen resertifisert som Miljøfytårn

  Vi har gjennomgått en resertifisering som miljøfyrtårnbedrift og etter innsendelse av dokumentasjon på miljøarbeidet og gjennomgang med ekstern revisor er vi igjen godkjent fra august 2023.
 • Syljuåsen bistår bedrifter med ny energitilskuddsordning

  Regjeringen lanserte en ny strømpakke for bedrifter den 16. september. Strømpakken inkluderer en søknadsbasert rammestyrt energitilskuddsordning som vil administreres av Enova. Syljuåsen har nå inngått et samarbeid med energirådgivningsselskapet Sivilingeniør Marius Bakken AS om å hjelpe bedrifter i Innlandet til å nyttiggjøre seg støtteordningen.
 • Åpning av Gjøviks bybadstue og friluftshus

  20. oktober feires dugnaden i regi av Bylab Gjøvik hvor lokalt næringsliv, kommunen og frivilligheten sammen har skapt et unikt bygg for å gjøre Mjøsa mer tilgjengelig for friluftsliv.