Innlandsbygg AS fusjoneres inn i Syljuåsen AS

Publisert:

Fra 1. januar 2022 samler vi kreftene i ett selskap ved at Innlandsbygg AS fusjoneres inn i Syljuåsen AS.

«Syljuåsen overtok aksjemajoriteten i Lillehammer-baserte Innlandsbygg i 2019. Siden da har det vært et tett samarbeid mellom de to selskapene, og fusjonen er en naturlig videreføring av dette» sier Steffen Haugen, daglig leder i Syljuåsen.

Innlandsbygg har godt fotfeste i og rundt Lillehammer, og vi vil jobbe målrettet framover for å ivareta denne markedsposisjonen. Navnet og merkevaren vil derfor bestå, som en avdeling i Syljuåsen under navnet Syljuåsen Innlandsbygg.

Erik Bratlien blir avdelingsleder for Syljuåsen Service på Gjøvik og Syljuåsen Innlandsbygg på Lillehammer. Dette blir to likeverdige avdelinger rettet mot det proffe servicemarkedet.

Fusjonen mellom de to selskapene bygger oppunder Syljuåsens sentrale strategi om å styrke sin posisjon som den lokale entreprenøren i Innlandet.

På bildet (fra venstre): Erik Bratlien og Svein Ødegård