Miljøfokus avgjørende ved tildeling av rammeavtaler med Statsbygg

Publisert:

Miljøkriteriet blir stadig viktigere i forbindelse med offentlige anskaffelser. Dette erfarte Syljuåsen nylig i konkurranse om rammeavtaler med Statsbygg.

I tett konkurranse med andre tilbydere, ble Syljuåsen Serviceavdeling nylig tildelt rammeavtaler med Statsbygg for bygningsmessige arbeider i Gjøvik og Lillehammer.

Syljuåsen scoret best på miljøkriteriet i de to konkurransene ved å dokumentere forpliktende anvendelse av nullutslippskjøretøy,

Syljuåsen er opptatt av bærekraftig drift i sitt lokalmiljø. Som en naturlig del av dette, inngår firmaets bilpark og hvordan denne, gradvis og med praktisk tilnærming, gjøres mer miljøvennlig over mot nullutslippskjøretøy. 

«Vi har i lengre tid testet modeller som kommer på markedet. Spesielt nyttekjøretøy har ligget etter i utvikling av kjøretøy som rent praktisk egner seg for mer utbredt bruk, men disse er på tur i markedet. Dersom forhandlere klarer å levere, så vil Syljuåsen ta i bruk nyttekjøretøy på el i løpet av 2022. Serviceavdelingen er først ut i Syljuåsen med å ta i bruk el-biler og får flere i løpet av 2022. Andre deler av virksomheten vil følge etter», sier Steffen Haugen, daglig leder i Syljuåsen