Offisiell åpning av Gjøviks nye Bybadstue og Friluftshus

Publisert:

20. oktober feires dugnaden i regi av Bylab Gjøvik hvor lokalt næringsliv, kommunen og frivilligheten sammen har skapt et unikt bygg for å gjøre Mjøsa mer tilgjengelig for friluftsliv.

Bylab Gjøvik legger til rette for samarbeidsprosjekter mellom næringsliv, frivillighet, utdanningsinstitusjoner og kommunen.

For Syljuåsen som ønsker å ta ansvar i lokalmiljøet og som er opptatt av å bygge et godt nærmiljø, var dette et naturlig og spennende prosjekt å være delaktig i. Syljuåsen har stilt med prosjektledelse og prosjekteringsledelse og vært totalentreprenør i prosjektet. Vi har fått med oss mange av våre lokale samarbeidspartnere som har bidratt med stort og smått. Det har vært veldig gøy å se at lokalt næringsliv har stilt seg bak dette prosjektet, og vi er veldig takknemlige for samarbeidet og alle som har bidratt til realiseringen.

Prosjektet har vært utfordrende med tanke på byggets beliggenhet helt nede i vannkanten og nødvendige sikringstiltak med tanke på en eventuell hundreårsflom. Store vindusflater som strekker seg fra gulv til tak og høye temperaturforskjeller innvendig og utvendig, har også måttet hensyntas.

Alle involverte parter ser ut til å være fornøyd med resultatet. Forhåpentligvis også publikum – hele Gjøviks befolkning – som snart kan ta Bybadstua og Frilufthuset i bruk!

«Gjennom realiseringen av dette prosjektet, håper jeg vi ser starten på en utvikling for å knytte byen nærmere Mjøsa, og at Gjøvik kan gjøre mer ut av strandsonen» sier Steffen Haugen, daglig leder og prosjektleder i Syljuåsen.