Lokalentreprenøren i Mjøsregionen

I Syljuåsen bidrar vi med drømmen om et nytt hjem eller næringsbygg for virksomheter i Mjøsregionen. Hos oss jobber alle våre ansatte daglig mot det samme målet; å bygge tillit!

Prosjekter

Tillit er ikke noe du kan kreve, det er noe du kontinuerlig må gjøre deg fortjent til.

I Syljuåsen er de over 200 ansatte avhengig av din tillit for at vi skal nå vårt mål; å være det naturlige førstevalget i Mjøsregionen.

Bli kjent med Syljuåsen i vår nye informasjonsvideo.

Bærekraft

Vi implementerer bærekraftige praksiser gjennom hele byggeprosessen, fra planlegging til gjennomføring. Vi velger materialer og metoder som er energieffektive, ressursbesparende og har lavere miljøpåvirkning. Vi søker også kontinuerlig etter innovative løsninger og teknologier som kan redusere avfall, energiforbruk og utslipp.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Som ansatt hos Syljuåsen vil du kunne oppleve en unik blanding av spennende utfordringer, komplekse prosjekter og gode muligheter for faglig utvikling. Vi er et stort team som har det gøy, og som drar i samme retning.

Aktuelt

  • Månedens bedrift

    Vi er utrolig glade for å kunne kunngjøre at Syljuåsen AS er kåret til NHO Innlandets månedens bedrift for mai! Denne utmerkelsen er en stor anerkjennelse av vårt engasjement for lokalsamfunnet, våre ansatte og bærekraftige løsninger.
  • Syljuåsen er ISO-sertifisert

    Vi i Syljuåsen er opptatt av kontinuerlig forbedring og har derfor sett ISO-sertifisering som et naturlig neste steg. Takket være en målrettet innsats over tid har våre ledelsessystemer fått disse sertifiseringene:
  • Bærekraftsmål i Syljuåsen

    Vi har vurdert hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for oss og gjennomført en prosess med å kartlegge hvordan vi bidrar til å nå disse målene.

Vi sponser lokalidretten

I Syljuåsen ønsker vi å være med på å skape et engasjement og et trygt fritidstilbud for barn og unge. Det gjør vi først og fremst fordi det kommer nærmiljøet til gode. Ikke i form av kroner og ører, men i form av gode oppvekstvilkår og følelsen av å oppnå sammen.