ISO sertifisert ledelsessystem

Publisert:

Vi i Syljuåsen er opptatt av kontinuerlig forbedring og har derfor sett ISO-sertifisering som et naturlig neste steg. Takket være en målrettet innsats over tid har våre ledelsessystemer fått disse sertifiseringene:

ISO 9001 Kvalitetsledelse – Det viser at vi jobber aktivt med å tilfredsstille kundens krav til kvalitet.

ISO 14001 Miljøledelse – Det viser at vi jobber systematisk for å forbedre vår miljøprestasjon og bidrar til en mer bærekraftig framtid.

Vi er stolte over å ha fått disse sertifikatene, da dette vil hjelpe oss i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring.