Hvordan jobber Syljuåsen opp mot bærekraftsmålene?

Publisert:

Vi har vurdert hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for oss og gjennomført en prosess med å kartlegge hvordan vi bidrar til å nå disse målene.

Under ser du et utdrag fra vår kartlegging som viser hvordan vi jobber opp mot disse bærekraftsmålene:

  • Nr 3: God helse og livskvalitet
  • Nr 4: God utdanning
  • Nr 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Nr 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Nr 13: Stoppe klimaendringene