Syljuåsen har signert EBAs opprop «10 strakstiltak for entreprenører»

Publisert:

Syljuåsen AS har denne uken signert på oppropet «10 Strakstiltak» som bransjeforeningen EBA har utarbeidet.

Målet med disse 10 konkrete tiltakene er at vi som bransje skal samle oss og komme raskt i gang med tiltak som skaper endring og at vi bidrar til et bærekraftig samfunn.

Selskapene som signerer stiller seg bak tiltakene og vil arbeide for å implementere disse i sin daglige drift.

Syljuåsen gjør mye bra i dag, men vi kan bli mye bedre. Vi vil i 2023 utfordre oss selv, våre medarbeidere, våre kunder og leverandører på å bidra til en grønnere bransje.