Søk

Ledige stillinger

De ansatte er det som skiller oss fra konkurrentene, og vi er alltid ute etter nye dyktige medarbeidere. Send gjerne en åpen søknad om du ikke finner den stillingsutlysningen som er relevant for deg.

Syljuåsen med sine samarbeidspartnere gjennomfører en rekke spennende prosjekter. Vi kan tilby konkuransedyktige betingelser, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et sosialt og uformelt miljø.

Vi har nå ute følgende stillingsutlysninger:

 • Brannmontør

  Syljuåsen Brannsikring jobber med passiv brannsikring. Hovedoppgavene er å brannsikre gjennomføringer i brannskiller, samt brannisolering og maling av bærende stål.

  Vi ønsker å ansette en ny medarbeider for oppdrag hovedsakelig i Hamar/Ringsaker området, men arbeid i hele Mjøs-området må påregnes.

  Søknadsfrist:
  Les mer
 • Prosjektleder

  Vår vekst er knyttet til prosjekter sentralt i Innlandet. Som prosjektleder hos oss, vil du være en nøkkelspiller i gjennomføringen av spennende prosjekter for solide kunder. Oppdragsgivere vil være både offentlige og private byggherrer.

  Du får ansvar for å ivareta Syljuåsens interesser under gjennomføringen av byggeprosjekter (nybygg, ombygg, rehabilitering) av ulik størrelse og omfang. Som prosjektleder har du stor påvirkning på Syljuåsens måloppnåelse i prosjektet du leder.

  Dette er en sammensatt rolle som krever mye, men også gir mye i form av utfordringer, rom for læring og personlig utvikling.

  Du vil ha et overordnet ansvar for økonomi, fremdrift og kvalitet/HMS i prosjektet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Lede og administrere prosjekter. Du sikrer at prosjektet leveres i henhold til kontrakt både med tanke på våre forpliktelser, men også de krav vi stiller.
  • I samarbeid med driftssjef sikre en hensiktsmessig organisering av prosjektet. Du samhandler med egen prosjektorganisasjon og rapporterer løpende til selskapets ledelse.
  • Sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til økonomiske rammer og mål. Løpende oppfølging og rapportering av prosjektøkonomi.
  • Innkjøp og kontrahering av underentrepriser og materialer. Sikre hensiktsmessige innkjøp og følge opp leveranser.
  • Sikre kvalitet i henhold til lovkrav og det som er avtalefestet i prosjektet. Sikre kvalitet både i gjennomføring og sluttprodukt. I denne prosessen skal HMS prioriteres og ivaretas. Ha fokus på kontinuerlig lærings- og forbedringsarbeid.
  • Sikre effektiv og konstruktiv kommunikasjon med samarbeidspartnere. Kontakt med byggherre, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.
  Søknadsfrist:
  Les mer

Send inn en åpen søknad