Personvernpolicy

Syljuåsens personvernpolicy beskriver hvordan personopplysninger behandles av selskapet. Denne typen opplysninger behandles i liten grad av Syljuåsen og da som regel utelukkende som resultat av kunde- eller ansettelsesforhold.

Personvernpolicy

Denne personvernerklæringen sier noe om hvordan Syljuåsen AS samler inn og bruker personopplysninger. Som behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, er det daglige ansvaret delegert til personalansvarlig. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra kunder og kontakter.

Behandling av personopplysninger på www.syljuaasen.no

Det innhentes eller behandles ikke personopplysninger på disse web-sidene.

Nettstatistikk

Syljuåsen bruker cookies å samle inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på web-siden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler (cookies)

Se egen forklaring på dette.

Søk

Web-siden lagrer i noen grad informasjon om søkeord. Denne informasjonen er avidentifisert, dvs. ingen personopplysninger er knyttet til dette. Søkestatistikken/-dataene kan benyttes til optimalisering av web-sidens design ut fra hva man identifiserer som ofte omsøkte emner.

Fag- og kundesystem

Det registreres ulike typer selskaps- og personopplysninger i fagsystemer som Syljuåsen bruker til å utføre sine tjenester. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) på selskaper og privat/kontaktpersoner og annen relevant informasjon som er nødvendig for kundeforholdet. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i lukkede, interne systemer der kun nødvendig personell har tilgang.

Syljuåsen benytter disse dataene for å ivareta tjenesteytelse mot kunder og formidler ikke denne typen data vider til tredjepart med mindre dette er lovpålagt.

Logging i Syljuåsens fagsystemer

Syljuåsen har alminnelige sikkerhetslogger i sine data-/fagsystemer, og systemansvarlig har fått delegert ansvaret for dette. Det er de ansattes bruk av fagsystemet som blir registrert her. Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

E-post og telefon

Syljuåsen benytter e-post og telefon som en del av det daglige kundearbeidet arbeid. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling kan lagres i våre fag-systemer. Disse opplysningene behandles i så fall i henhold relevant lovgivning.
Syljuåsens medarbeidere benytter i tillegg e-post, CRM og fagsystem i dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratredelse slettes e-postkontoene, men relevant kundekommunikasjon vil normalt bli overført til kolleger eller nærmeste leder.

Søknader

Alle jobbsøknader og CVer til kandidater som ikke blir ansatt eller ved åpne søknader lagres i inntil et år før de slettes, med mindre annet ikke er avtalt med jobbsøker.
Interne søkerlister og innstillinger behandles og lagres i henhold gitte vurderinger, inntil et år.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i et av Syljuåsens systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger blir rettet, slettet eller supplert i henhold til gjeldende lovgivning.

Kontakt oss

Se websiden for kontaktopplysninger.