Lokalentreprenøren i Mjøsregionen

Tillit er ikke noe du kan kreve, det er noe du får. I Syljuåsen er 164 ansatte avhengig av din tillit for at vi skal nå vårt mål; å bli det naturlige førstevalget i Mjøsregionen.

Vi har både kompetansen og håndverkstradisjonene, samt evnen til alltid å tenke nytt. Men like trygge som vi er på at vi leverer som avtalt, vet vi også at du ikke kjøper spiker og planker i møtet med oss, du kjøper tillit.

Tillit til at Syljuåsen er de som kan realisere din byggedrøm. Dette skal vi levere på, år etter år. Det er slik vi bygger tillit.

Alt innen boliger, nærings- og offentlige bygg

  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Ombygging
  • Rehabilitering

Bli kjent med Syljuåsen i vår informasjonsvideo

Syljuåsen