Lokalentreprenøren i Mjøsregionen

Tillit er ikke noe du kan kreve, det er noe du får. I Syljuåsen er 200 ansatte avhengig av din tillit for at vi skal nå vårt mål; å bli det naturlige førstevalget i Mjøsregionen.

Vi har både kompetansen og håndverkstradisjonene, samt evnen til alltid å tenke nytt. Like trygge som vi er på at vi leverer som avtalt, vet vi at du ikke bare kjøper spiker og planker i møtet med oss, du kjøper også tillit, – tillit til at Syljuåsen er de som kan realisere din byggedrøm.

Dette skal vi levere på, år etter år. Syljuåsen bygger tillit.

Alt innen boliger, nærings- og offentlige bygg

  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Ombygging
  • Rehabilitering

Bli kjent med Syljuåsen i vår informasjonsvideo

Vi sponser lokalidretten

I Syljuåsen ønsker vi å være med på å skape et engasjement og et trygt fritidstilbud for barn og unge. Det gjør vi først og fremst fordi det kommer nærmiljøet til gode. Ikke i form av kroner og ører, men i form av gode oppvekstvilkår og følelsen av å oppnå sammen.

Syljuåsen som sponsor