Fylkeshuset, Hamar

Fylkeshuset på Hamar får nytt liv! Syljuåsen totalrehabiliterer 10 etasjers kontorbygg.

Prosjektdetaljer

Byggeherre

Innlandet Fylkeskommune

Oppstart

Januar 2022

Ferdigstillelse

Oktober 2023

Entrepriseform

Totalentreprise rehabilitering

Kontraktsum

128 MNOK ekskl. mva.

Loading...

Prosjektbeskrivelse

Om prosjektet

Syljuåsen gjennomførte en omfattende modernisering av Innlandet fylkeskommunes kontorbygg på 10 etasjer. Dette innebar en transformasjon av de tidligere cellekontorene til moderne, åpne arbeidsområder som nå har plass til 360 ansatte. I tillegg ble kantina utvidet, og nye møterom og nødvendige fasiliteter ble tilført.

Innlandet fylkeshus

Fylkeshuset på Hamar har en stolt historie, og ble opprinnelig bygget på 1970-tallet. På grunn av byggets alder var en oppgradering nødvendig for å møte dagens standarder og behov. Syljuåsen er stolt av samarbeidet med Innlandet fylkeskommune, og gjennom dette prosjektet har fylkeshuset igjen blitt funksjonelt og attraktivt for både sine ansatte og besøkende.

1 / 5

Prosjektleder