Bærekraft

Tillit er ikke noe du har, det er noe du kontinuerlig må gjøre deg fortjent til.

Syljuåsen bygger tillit gjennom å jobbe systematisk med å redusere belastningen på miljøet. Syljuåsen er opptatt av bærekraft lokalt og tar ansvar for å være en seriøs aktør på flere arenaer i vårt lokalmiljø.

Syljuåsen tar ansvar

Syljuåsen jobber systematisk på flere områder for å redusere vår belastning på miljøet gjennom interne prosesser og gjennom prosjektene vi utfører på vegne av andre. Vi skal være en pådriver for at våre kunder skal velge klimavennlige løsninger, og vi skal ta ansvar for det vi salv kan påvirke.

Syljuåsen har signert entreprenørbedriftens opprop og forpliktet seg til et felles løft for klima innenfor byggenæringen.

Vi er sertifisert som Miljøfytårn og følger deres anbefalinger og tiltak.

Syljuåsen jobber mot en ISO14001 sertifisering ila 2024.

Relevante artikler

  • Syljuåsen resertifisert som Miljøfytårn

    Vi har gjennomgått en resertifisering som miljøfyrtårnbedrift og etter innsendelse av dokumentasjon på miljøarbeidet og gjennomgang med ekstern revisor er vi igjen godkjent fra august 2023.
  • Bærekraftsmål i Syljuåsen

    Vi har vurdert hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for oss og gjennomført en prosess med å kartlegge hvordan vi bidrar til å nå disse målene.
  • Syljuåsen bistår bedrifter med ny energitilskuddsordning

    Regjeringen lanserte en ny strømpakke for bedrifter den 16. september. Strømpakken inkluderer en søknadsbasert rammestyrt energitilskuddsordning som vil administreres av Enova. Syljuåsen har nå inngått et samarbeid med energirådgivningsselskapet Sivilingeniør Marius Bakken AS om å hjelpe bedrifter i Innlandet til å nyttiggjøre seg støtteordningen.