HMS-portal

HMS-portalen skal benyttes av underentreprenører, innleide og andre som skal gjøre arbeid på Syljuåsens byggeplasser.

Sikkert arbeid på våre byggeplasser

Portalen brukes for å gi en innføring i Syljuåsens HMS-reglement, slik at alle kan jobbe trygt og sikkert på våre byggeplasser.

Klikk her for å komme til opplæringssiden på norsk

Kontakt vår HMS-leder dersom du har spørsmål eller utfordringer knyttet til bruken av disse sidene.

Åse Stensrud

HMS-, KS- og Miljø leder

99 47 51 39 ase.stensrud@syljuaasen.no

Welcome to Syljuåsens HSE-portal for construction clients, consultant, hired personnel and sub-contractors.

The portal is used for HSE-training in order to make personnel familiar with Syljuåsens general HSE-requirements.

Click here to go the the english training page

Contact HSE-manager if you have questions or issues related to the use of these pages.