Helse, miljø og sikkerhet

Alle oppfordres til å tenke HMS i det daglige arbeidet. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og skal ivaretas gjennom fokus på helse, miljø og sikkerhet i alle situasjoner. «Er du i tvil – er det ingen tvil» skal være en huskeregel hos Syljuåsen.

Helse

Vårt mål er å ha gode rutiner for ekstra oppfølging av og tilrettelegging for ansatte som i perioder har behov for dette.

Vi har kurs for nye lærlinger med fokus på kosthold, aktivitet og fysisk trening, samt råd om personlig økonomi.  Vårt samarbeid med BHT og fysioterapeut, som gir tips og råd i forbindelse med både fysiske og psykiske plager, er med på å forebygge sykefravær.

Bedriften gir økonomisk støtte til felles arrangementer for å oppmuntre til fysisk aktivitet og skape sosiale arenaer.

Miljø

Syljuåsen er Miljøfyrtårn-bedrift og har retningslinjer for innkjøp og materialbruk, avfall, energi, transport og arbeidsmiljø. Alle ansatte får utdelt vår Miljøhandlingsplan. Miljø er et fast tema på interne møter.

Sikkerhet

Risikovurdering og Sikker Jobb Analyse er godt innarbeidet i våre rutiner. Dette, sammen med rapport om uønskede hendelser skal brukes aktivt for å forebygge skader og uhell.

«Er du i tvil – er det ingen tvil» skal være en huskeregel hos Syljuåsen.

HMS ansvarlig hos Syljuåsen – se Kontakt