Helse, miljø og sikkerhet

«Er du i tvil – er det ingen tvil»

Sikkerheten, helsen og arbeidsmiljøet til våre ansatte og samarbeidspartnere er alltid i førersetet. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og skal ivaretas gjennom det systematiske HMS-arbeidet.

Vårt overordnede mål: Null skader

I Syljuåsen er sikkerhetsarbeidet vår førsteprioritet. Vi har som mål at alle hos oss skal komme trygt hjem fra jobb og at man skal bli friskere av å jobbe.

Vi skal planlegge og utføre arbeidene på en måte som reduserer risikoen og for å unngå skader på mennesker og miljø.

«Er du i tvil – er det ingen tvil» skal være en huskeregel hos Syljuåsen.

Den viktigste ressursen i Syljuåsen; våre ansatte:

Bedriften gir økonomisk støtte til trening og felles arrangementer for å oppmuntre til fysisk aktivitet og skape sosiale arenaer.

Vi har kurs for nye lærlinger med fokus på kosthold, aktivitet og fysisk trening, samt råd om personlig økonomi. Vi samarbeider med bedriftshelsetjeneste og fagspesialister for å forebygge og .

Syljuåsen er sertifisert som Miljøfyrtårn og har retningslinjer for innkjøp og materialbruk, avfall, energi, transport og arbeidsmiljø. Det settes konkrete miljømål i prosjektene og ytre miljø er et fast tema på interne møter.

Link til vår HMS-portal

HMS ansvarlig hos Syljuåsen

Åse Stensrud

HMS-, KS- og Miljø leder

99 47 51 39 ase.stensrud@syljuaasen.no