Søk

Syljuåsen Service

Syljuåsen har en egen serviceavdeling som jobber tett på lokale eiendomsbesittere i offentlig og privat næringsliv. Vi har en mengde rammeavtaler med offentlige og private eiendomsforvaltere i innlandet.

Når servicegrad betyr noe

Serviceavdelingen ble etablert i 2002 for å kunne bistå våre kunder tettere med løpende ombygging, tilbygg, vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Vi har god kjennskap til markedet og er en etablert aktør med et stort kundegrunnlag.

Avdelingens prosjektledere og servicesnekkere besitter lang og bred erfaring og kan påta seg alle typer oppdrag innen byggfaget.

Geografisk nedslagsfelt er i hovedsak: Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer, Hamar, og omegn.

Våre servicebiler er godt utstyrt med det meste av lettere verktøy som følger bilen hele tiden.

Innlandsbygg inn i Syljuåsen

I 2018 kjøpte Syljuåsen aksjemajoriteten i Innlandsbygg på Lillehammer. Selskapet har gjennom noen år blitt en integrert del av Syljuåsen Service, og i 2022 ble selskapet fusjonert inn i Syljuåsen. Dette har vært med å styrke Innlandsbygg, samt at det har gitt Syljuåsen bedre kapasitet og tilstedeværelse i markedet i og rundt Lillehammer.

Referanser

Noen av kundene vi har rammeavtaler med:

  • Innlandet fylkeskommune
  • BaneNOR
  • Forsvarsbygg
  • Gjøvik kommune
  • Ringsaker kommune
  • Lillehammer kommune
  • Østre Toten kommune
  • Vestre Toten kommune
  • Borettslag / sameier
  • Lokale eiendomsbesittere

Serviceforespørsel

Send oss din forespørsel ved å fylle ut vårt forespørselskjema.

Erik Bratlien

Avdelingsleder

95 90 93 86 erik.bratlien@syljuaasen.no