Prosjektutvikling

God kjennskap til offentlige prosesser og tett oppfølging med hensyn på tekniske løsninger, byggbarhet og budsjettering er nøkkelen til levedyktige prosjekter.

Tidligfasevurderinger er avgjørende

Syljuåsen har kontroll på kostnadsbildet, og vi har gjennomføringsevnen. Vi har kompetanse og erfaring med prosjektutvikling i samarbeid med våre kunder og i egenutviklede prosjekter.

Hans Otto Engeloug

Prosjektutvikler

99 10 04 69 hans.otto.engeloug@syljuaasen.no