Studinen, Gjøvik

Byggeherre

Smart Rental Norway AS

Oppstart

April 2020

Ferdigstillelse

Juli 2021

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

90.000.000 inkl. mva.

Prosjektleder

Espen Valler 95 52 70 05 espen@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Oppføring av hybelbygg «Studinen» sentralt i Gjøvik.

Det blir 80 hybler fordelt over fem etasjer. Leiligheter med balkonger og passasjer utgjør 3419 m2. I tillegg kommer takterrasser på 349 m2. Overbygd parkering på 225 m2.

Prosjektet omfatter også ombygging / utvidelse av tilknyttet Kiwi butikk. Ombygd areal for butikk utgjør 675 m2 og utivdelse 400 m2.