Stavsberg Skole og Furneshallen

Byggeherre

Ringsaker Kommune

Oppstart

Mars 2017

Ferdigstillelse

Januar 2020

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Kontraktssum

Prosjektsjef

Anders Myhre 92 08 15 81 anders.myhre@syljuaasen.no

Prosjektleder

Trond Øyvind Nilsen 41 20 29 60 trond.oyvind@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Samspillsentreprise med Ringsaker Kommune for oppføring av ny barneskole for 420 elever og ny flerbrukshall, på Stavsberg.

Eksisterende bygningsmasse skal rives og ny skole plasseres på eksisterende tomt.
I tillegg inngår opparbeidelse av utearealer og levering / montering av lekeapparater / aktivitetsfasiliteter i prosjektet. Totalt tomteareal er ca. 35.000 m2 inklusive bygninger.

Prosjektering og bygging utføres ihht. TEK 10, samt gyldige norske standarder for prosjektering, samt krav til universell utforming.

Riving av eksisterende bygningsmasse startet i februar 2018 med påfølgende grunnarbeider. Betongarbeider ble påbegynt etter påske 2018.

Prosjektet er inndelt i en prosjektutviklingsfase og en gjennomføringsfase. Prosjektutviklingsfasen startet i mars 2017. Ferdigstillelse for skole og hall er 30. januar 2020. Utomhusarbeider ferdigstilles i juni 2020.

Se prosjektomtale i Byggeindustrien her: Byggeindustrien

Bildegalleriet viser bilder fra byggeplass i juni 2018 og framover.