Sirkula, Hamar

Totalentreprise i samspill for utbygging av kretsløpspark på Gålåsholmen for Sirkula IKS.

Prosjektdetaljer

Byggeherre

Sirkula IKS

Oppstart

August 2018

Ferdigstillelse

Desember 2019

Entrepriseform

Totalentreprise i samspill

Kontraktsum

160 MNOK eks mva

Loading...

Prosjektbeskrivelse

Etter et vellykket samspill gikk kontrakten over utførelse.

Kretsløpsparken består av en ny gjenvinningsstasjon med oppstillingsplasser for kontainere, bom og vekt ved innkjøring, bygg for farlig avfall, et administrasjonsbygg, et bygg for ombrukstjenester, samt tilhørende uteareal.

1 / 2

Prosjektleder