Lillehammer kino & kunstmuseum

Byggeherre

Lillehammer Kommune

Oppstart

01.11.2014

Ferdigstillelse

01.02.2016

Entrepriseform

Hovedentreprise

Kontraktssum

27 000 000 eks.mva

Prosjektleder

Trond Øyvind Nilsen 412 02 960 trond.oyvind@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Syljuåsen har vært hovedentreprenør under utbyggingen av Lillehammer Kino og Lillehammer Kunstmuseum. Prosjektet har bestått av oppføring av nybygg og rehabiliteringsarbeider, med arbeider både over og under bakkeplan.

Prosjektet er tegnet av Arkitektfirmaet Snøhetta med Lillehammer Kommune som byggherre.

Lillehammer Kunstmuseum

Oppføring av et spesialbygg med Weidemann-sal og undervervisningsrom øst for den eldre, eksisterende bygningsdelen. 

Etablering av en underjordisk passasje mellom dagens kunstmuseum og opp til nytt verksted / Weidemannsal. I tillegg rehabilitering av den store salen i museet.

Lillehammer Kino

Bygging av to nye kinosaler der den største salen graves ned mellom kinobygget og kunstmuseet og den minste plasseres inne i dagens kino. Kioskbygg i front rives og opprinnelig front reetableres. I tillegg bygges deler av arealene i dagens kino om, inklusive nytt toalettanlegg under bakken.

Se forøvrig omtale av prosjektet fra Bygg.no her