Jaren Stasjon, Gran

Syljuåsen var underentreprenør for Gjermundshaug anlegg i dette prosjektet. Vi leverte komplett ny overgangsbro og en driftsbase for Spordrift ved Jaren Stasjon. Vi bistod også med betongarbeider på perronger og støttemurer i betong.

Prosjektdetaljer

Byggeherre

BaneNOR

Oppstart

August 2020

Ferdigstillelse

August 2021

Entrepriseform

Totalunderentreprise

Kontraktsum

41 MNOK eks mva

Loading...

Prosjektbeskrivelse

Syljuåsen var totalunderentrerenør med Gjermundshaug Anlegg som oppdragsgiver. Syljuåsen leverte en ny overgangsbru i stålfagverk kledd med glass. Heis og trappp på hver side av sporet sikrer trygg overgang for reisende mellom perrongene. Vi utførte bygningsmessige arbeider og betongarbeider på perronger og støttemurer, samt en ny driftsbase med smøregrav for tog, verksted, vaskehall og garderober.

1 / 5

Prosjektleder

Steffen Haugen

Daglig Leder

41 41 86 81 steffen@syljuaasen.no