Fun Padel, Gjøvik

Prosjektdetaljer

Byggeherre

Tema Eiendom

Oppstart

Ferdigstillelse

Entrepriseform

Kontraktsum

Prosjektbeskrivelse

Prosjektleder