Søk
Ledige stillinger

Prosjektleder

Publisert: Søknadsfrist:

Vår vekst er knyttet til prosjekter sentralt i Innlandet. Som prosjektleder hos oss, vil du være en nøkkelspiller i gjennomføringen av spennende prosjekter for solide kunder. Oppdragsgivere vil være både offentlige og private byggherrer.

Du får ansvar for å ivareta Syljuåsens interesser under gjennomføringen av byggeprosjekter (nybygg, ombygg, rehabilitering) av ulik størrelse og omfang. Som prosjektleder har du stor påvirkning på Syljuåsens måloppnåelse i prosjektet du leder.

Dette er en sammensatt rolle som krever mye, men også gir mye i form av utfordringer, rom for læring og personlig utvikling.

Du vil ha et overordnet ansvar for økonomi, fremdrift og kvalitet/HMS i prosjektet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Lede og administrere prosjekter. Du sikrer at prosjektet leveres i henhold til kontrakt både med tanke på våre forpliktelser, men også de krav vi stiller.
  • I samarbeid med driftssjef sikre en hensiktsmessig organisering av prosjektet. Du samhandler med egen prosjektorganisasjon og rapporterer løpende til selskapets ledelse.
  • Sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til økonomiske rammer og mål. Løpende oppfølging og rapportering av prosjektøkonomi.
  • Innkjøp og kontrahering av underentrepriser og materialer. Sikre hensiktsmessige innkjøp og følge opp leveranser.
  • Sikre kvalitet i henhold til lovkrav og det som er avtalefestet i prosjektet. Sikre kvalitet både i gjennomføring og sluttprodukt. I denne prosessen skal HMS prioriteres og ivaretas. Ha fokus på kontinuerlig lærings- og forbedringsarbeid.
  • Sikre effektiv og konstruktiv kommunikasjon med samarbeidspartnere. Kontakt med byggherre, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

Er du den vi søker?

Du har minst 2-års erfaring som prosjektleder fra en stor/mellomstor totalentreprenør. Av utdanning har du en bachelor i byggfag eller høyere å vise til.

Har du i tillegg gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper? Evner å jobbe systematisk og målrettet? Og er ambisiøs og resultatorientert?

For fullstendig stillingsutlysning og søknad:

Finn-kode: 321624630

Spørsmål om stillingen rettes til:

Karl Even Lande

Driftssjef

95 76 34 76 karl.even@syljuaasen.no