Syljuåsen Innlandsbygg

Innlandsbygg AS ble fusjonert inn i Syljuåsen AS fra 01.01.2022. Selskapet har bred erfaring og påtar seg byggserviceoppdrag. Innlandsbygg har god kjennskap til markedet og er en etablert aktør med et stort kundegrunnlag.

Serviceforespørsel

Syljuåsen Innlandsbygg tilbyr bygg- og entreprenørvirksomhet hovedsakelig i ­Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringsaker. Byggservice er kjerneaktivitetene mot både nærings­livet, privat- og det ­offentlige markedet.

Send en serviceforespørsel →

Innlandsbygg har siden 2011 tilbudt bygg- og entreprenørvirksomhet hovedsakelig i området Lillehammer, Gudbrandsdalen og Sjusjøen. Med godt fotfeste i og rundt Lillehammer, vil vi jobbe målrettet framover for å ivareta denne markedsposisjonen. Navnet og merkevaren vil derfor bestå, som en avdeling i Syljuåsen under navnet Syljuåsen Innlandsbygg. Avdelingen har 27 ansatte.

Syljuåsen Service på Gjøvik og Syljuåsen Innlandsbygg på Lillehammer blir to likeverdige avdelinger rettet mot det proffe servicemarkedet. Erik Bratlien vil lede begge avdelingene.

Drift, lokasjon og kontaktpersoner for Syljuåsen Innlandsbygg blir de samme som for gamle Innlandsbygg AS:

Landbruksvegen 1, 2619 Lillehammer
Telefon: 46 98 27 50
E-post: serviceavdeling@syljuaasen.no

Erik Bratlien

Avdelingsleder

Epostadresse:

erik.bratlien@syljuaasen.no

Mobil:

95 90 93 86