Lokalentreprenøren i Mjøsregionen

Tillit er ikke noe du kan kreve, det er noe som må opparbeides over tid.

I Syljuåsen er over 200 ansatte avhengige av din tillit for at vi skal nå vårt mål; å være det naturlige førstevalget i Mjøsregionen.

Kompetanse og erfaring bygger tillit

Vi skal bidra med kompetanse og holde håndverkstradisjonene i hevd. Samtidig som vi har respekt for historien, må vi tørre å utfordre og utvikle oss, måten vi jobber på og løsningene vi leverer.

Tillit forplikter

Vi vet at kunden ikke bare kjøper spiker og planker i møtet med oss, de kjøper også tillit. De viser oss tillit til at Syljuåsen er de som kan realisere byggedrømmen de sitter inne med.

Dette skal vi levere på, år etter år.

Alt innen næringsbygg, boliger og offentlige bygg

Vi håndterer et bredt spekter av oppdrag:

  • Nybygg
  • Rehabilitering
  • Ombygging
  • Tilbygg
  • Prosjektutvikling
  • Rammeavtaler og service

Olaf Syljuåsen

Olaf (f. 1904) skulle bli tømrer slik som far sin Ole. På fritiden var han turner, og mens han gikk i læra var han uheldig og knakk ryggen. Han skjønte at han ikke kunne drive som håndverker, og han måtte avbryte læretiden. Olaf ønsket å ta høyere utdanning innenfor bygningsfaget, men det var ikke for alle og enhver. Alf Mjøen sørget for stipend og garantier slik at Olaf Syljuåsen kunne ta ingeniørutdanning innenfor bygningsfaget ved NTH i Trondheim. Olaf ble uteksaminert som Sivilingeniør fra NTH i 1932 og startet karrieren.

Byggeleder og entreprenør

Olaf Syljuåsen tok på seg sine første oppdrag som prosjekterende sivilingeniør og byggeleder i Gjøvik og omegn.

Ett av de første store på Gjøvik var O.H Korshavns fem etasjers lagerbygg og systue i Øvre Torvgate på Gjøvik i 1934; Se kontrakt og bilder under. Den samme oppskriften fulgte på Fruktforedlingen AS i Skolebakken 2, Gjøvik.

1 / 10

Starter entreprenørvirksomhet

I 1947 startet Olaf entreprenørvirksomhet, i hovedsak med bygging av hus i tre. Han ble anmeldt av en konkurrent fordi han ikke var "mester" slik håndverkertjenesteloven krevde på den tiden. Da tok han likegodt mesterbrev for å lande den saken.

Firmaet vokste og han tok på seg mer komplekse oppdrag. I 1950 inngikk Olaf kompaniskap med en murmester for å kunne påta seg byggverk i mur og betong.

Sønnene Knut og Steinar kom etter hvert inn som aktive i driften. Når Knut Syljuåsen gikk ut fra NTH i 1962, var det stor aktivitet med over 120 mann i arbeid. Ett av hovedoppdragene var for Holmen Brenneri ved Mjøsstranda på Gjøvik, senere kjent som Hoff.

Sivilingeniør Olaf Syljuåsen Entreprenørforretning AS

Olaf hadde etter hvert fremskreden alder og sviktende helse og i 1977 dannet Knut og Steinar aksjeselskapet Sivilingeniør Olaf Syljuåsen Entreprenørforretning AS. De søkte Industridepartementet om å få Olafs autorisasjon overført til aksjeselskapet med Knut og Steinar som bygningskyndige ledere. Ved tidspunkt for denne søknaden i 1977 var det 107 ansatte på lønningslista, og Syljuåsen omsatte for ca 10 MNOK.

Syljuåsen oppførte over flere tiår utallige prosjekter innenfor både bygg og anlegg, slik som Strandgata 13 i Gjøvik, Storgata 10 i Gjøvik, Trondheimsvegen 16-22 i Gjøvik, Øveråsens fabrikker, flere oppdrag for Raufoss Ammunisjonsfabrikker, og Forsvarets bygningstjeneste, Holmen Brenderi, Raufoss skole, Lena Ungdomsskole, Raufoss Idrettslags klubbhytte, Oppland Arbeiderblad, Rambekk renseanlegg, høydebassenger og damanlegg for Gjøvik Kommune, m.fl.

Attester

Under er noen av attestene som fulgte søknaden i 1977.

1 / 8

Tøffere tider

På midten av 80-tallet mistet Steinar livet i en ulykke da han gikk gjennom isen på skumsjøen med traktor. Knut drev selskapet videre, men det ble tøffere tider. I 2001 var Syljuåsen AS nede i 20 mann, og Knut Syljuåsen overlot utstyr og den videre drift av Syljuåsen til nye eiere. Det sies at disse forhandlingene startet på et julebord hos Maxbo Løvenskiold.

Syljuåsen AS fra 2001

De nye eierne, Arnt Hagen, Jan Arild Bratlien, Trond Gulbrandsen og Anders Elje, tilførte ny giv og de satset friskt på egenutviklede prosjekter. I tillegg til dette, bygde de videre på de stolte tradisjonene, og Syljuåsen AS tok igjen posisjon som en av de store entreprenørene i Mjøsområdet. Knut Syljuåsen var med på oppturen, nå som ansatt, og regnet anbud frem til 2014, når han gikk av med pensjon 75 år gammel.

I 2003 etablerte Syljuåsen AS seg med nytt kontor og lager i Kallerudlia 15, hvor de selv stod for utviklingen av det nye industri og næringsområdet. Se bilder fra åpningen under.

1 / 5

Det lokale eierskapet har blitt bevart, og selskapet er i dag fortsatt 100% eid av ansatte som jobber og har sitt daglige virke i selskapet.

Syljuåsen har vært en del av lokalmiljøet i over 70 år og selskapet er stadig i utvikling!

Grunnmuren er fortsatt den samme:

Syljuåsen er tuftet på høy faglig kompetanse, stolte håndverkstradisjoner og aktivt lokalt eierskap.

Bli kjent med Syljuåsen anno 2023