Brannsikring

I tillegg til driftsenheten, har Syljuåsen underavdelinger som påtar seg mindre oppgaver. Avdeling for Brannsikring ble etablert i 2004 som et ledd i utviklingen av Syljuåsen til en totalentreprenør.

Forespørsel

Vår brannsikringsavdeling består av spesialiserte fagfolk som tilbyr rådgivning innen både utbedring og brannvern, og en praktisk del med brannsikringstiltak på eksisterende bygg og ved nybygging.

Send en forespørsel →

Avdelingen har både prosjekter i Syljuåsen regi og oppdrag for eksterne kunder. Det er inngått rammeavtaler med både kommuner, fylkeskommuner og boligbyggelag. Geografisk nedslagsfelt er fra Tynset i Nord til Minnesund i sør.

Avdelingen består av spesialiserte fagfolk som tilbyr rådgivning innen både utbedring og brannvern, og en praktisk del med brannsikringstiltak på eksisterende bygg og ved nybygging.

 • Brannteknisk oppgradering og passiv brannsikring av ulike typer bygningsmasse
 • Rådgivning i en prosjekteringsfase
 • Sikring av gjennomganger for rør, kabler og kanaler
 • Brannisolering av stålkonstruksjoner
 • Innsetting av branndører og luker
 • Montering av lavtsittende ledesystemer fra SmartSigns for sikker evakuering i henhold til NS 3926
 • Alle arbeider leveres med godkjent dokumentasjon

Som autorisert Firesafe-forhandler, er vi medlem i Firesafe-gruppen, ledende innen brannsikring i Norge.

Medlem av BFO Brannforbyggende Fellesorganisasjon.

Daniel Elje

Avdelingsleder

Epostadresse:

daniel@syljuaasen.no

Mobil:

92 88 08 32

Referanser

 • Rammeavtaler med kommuner, fylkeskommuner og boligbyggelag
 • Rammeavtale med Strand Unikorn
 • Møllergata (2020)
 • Biri Omsorgssenter for Betonmast ( 2020)
 • Bjørnsveen Panorama for Betonmast (2020)
 • Landmo Omsorgssenter (2020)
 • Mesna Kraftverk for Innlandsbygg ( 2020 – 2021)
 • NTNU Cyber Unit (2021)
 • Gimle Terrasse
 • Valle Videregående Skole ( 2021)
 • Trox Auranor ( 2021)
 • Tjønnbakken Terrasse for SK Bygg (2021)
 • Øvre Torvgate 26-28 for Ø.M Fjeld ( 2021)
 • Raufoss Idrettshall for Betonmast (2021)