Syljuåsen søker: Prosjektleder

28.03.2019 | 13:09

Vi søker prosjektleder med erfaring
Vi ønsker å styrke vår organisasjon med en ny dyktig prosjektleder.

Som prosjektleder vil du ha det overordnede ansvar for organisering, økonomi, framdrift og kvalitet / resultat på det enkelte byggeprosjekt. Du arbeider i tett dialog med byggeplassleder og samarbeider med et faglig godt team på hovedkontoret. Vi gir deg stor påvirkningsmulighet og handlingsrom, men samtidig god støtte fra selskapets styre og øvrige ansatte.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og administrere prosjekter. Herunder drive prosjektledelse, sikre en hensiktsmessig organisering av prosjektet, samhandle godt med egen prosjektorganisasjon og rapportere løpende til ledelsen i selskapet.
 • Sikre en god økonomi i gjennomføringen av prosjektet. Løpende oppfølging og rapportering av prosjektøkonomi.
 • Innkjøp og kontrahering av underentrepriser og materialer. Sikre gode innkjøp og følge opp leveranser.
 • Sikre god kvalitet i prosjektet. Sikre en god kvalitet i gjennomføring av prosjektet og kvalitet i vårt sluttprodukt.
  I denne prosessen skal HMS ivaretas på en god måte. I tillegg skal du bidra til et godt fokus på vårt kontinuerlige lærings- og forbedringsarbeid.
 • Sikre god kommunikasjon med samarbeidspartnere. Kontakt med byggherre, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

Erfaring og kvalifikasjoner:

Den vi søker:

 • Har minimum tre års arbeidserfaring som prosjekt- eller anleggsleder
 • Har byggfaglig utdannelse enten fra fagskole eller høgskole
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • Har gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper
 • Er ambisiøs og resultatorientert
 • Evner å jobbe systematisk og målrettet

Unge ingeniører som kan svare bekreftende på punktene overfor kan være rett kandidat for oss!

Vi tilbyr:

 • En stilling i et veletablert entreprenørselskap med lokalt eierskap, lang erfaring og solid inntjening.
 • En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Tiltredelse etter nærmere avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Karl Even Lande, mob. 95 76 34 76

Søknad:
Søknad og CV sendes til: post@syljuaasen.no
Søknadsfrist: Snarest