Syljuåsen søker: Prosjektleder

Publisert: 01.08.2022

Syljuåsen søker prosjektleder

Stor oppdragsmengde og lyse framtidsutsikter gjør at vi må styrke prosjektlederkapasiteten vår på Gjøvik-sida for vekst.

Vi søker en ressurs med minimum bachelor i byggfag og minst to-års erfaring som prosjektleder fra stor/mellomstor totalentreprenørbedrift. Er du rett kandidat, kan du være med å realisere framtidige utbyggingsoppdrag i Innlandet sammen med oss!

Om stillingen:

Du vil ha et overordnet ansvar for økonomi, fremdrift og god kvalitet / HMS i prosjektet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Lede og administrere prosjekter. Herunder drive prosjektledelse, sikre en hensiktsmessig organisering av prosjektet, samhandle godt med egen prosjektorganisasjon og rapportere løpende til ledelsen i selskapet.
  • Sikre en god økonomi i gjennomføringen av prosjektet. Løpende oppfølging og rapportering av prosjektøkonomi.
  • Innkjøp og kontrahering av underentrepriser og materialer. Sikre gode innkjøp og følge opp leveranser.
  • Sikre god kvalitet i prosjektet. Sikre en god kvalitet i gjennomføring av prosjektet og kvalitet i vårt sluttprodukt. I denne prosessen skal HMS ivaretas på en god måte. I tillegg skal du bidra til et godt fokus på vårt kontinuerlige lærings- og forbedringsarbeid.
  • Sikre god kommunikasjon med samarbeidspartnere.  Kontakt med byggherre, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

Hvorfor velge Syljuåsen:

Utvikling av og tilgang til mange ulike type prosjekter, betyr at du vil få rikelig med faglige utfordringer og utviklingsmuligheter hos oss.

Vi ser på oss selv som en offensiv og ubyråkratisk organisasjon som er preget av stor beslutningsdyktighet. Vår bedriftskultur kjennetegnes av det sosiale og uformelle miljøet og stor grad av frihet under ansvar. Tillit, oppriktighet og faglig tyngde preger arbeidsmiljøet.

Er du den vi søker, vil du få konkurransedyktige betingelser med bonusordning.

Tiltredelse:

Etter nærmere avtale.

Ved spørsmål om stillingen:

Karl Even Lande, Driftssjef, mob. 95 76 34 76

Søknadsfrist:

Snarest

Trykk her for å søke.