Syljuåsen søker: Prosjektleder

01.07.2021 | 15:27

Ønsker du å være med å bygge Innlandet sammen med oss?

Vi har stor oppdragsmengde og lyse framtidsutsikter! Nå søker vi etter et ekstra hode til å være med å realisere disse utbyggingsoppdragene i Innlandet! Er du den nye Prosjektlederen vi søker?

Om stillingen:

Du vil ha et overordnet ansvar for økonomi, fremdrift og god kvalitet / HMS i prosjektet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Lede og administrere prosjekter. Herunder drive prosjektledelse, sikre en hensiktsmessig organisering av prosjektet, samhandle godt med egen prosjektorganisasjon og rapportere løpende til ledelsen i selskapet.
  • Sikre en god økonomi i gjennomføringen av prosjektet. Løpende oppfølging og rapportering av prosjektøkonomi.
  • Innkjøp og kontrahering av underentrepriser og materialer. Sikre gode innkjøp og følge opp leveranser.
  • Sikre god kvalitet i prosjektet. Sikre en god kvalitet i gjennomføring av prosjektet og kvalitet i vårt sluttprodukt. I denne prosessen skal HMS ivaretas på en god måte. I tillegg skal du bidra til et godt fokus på vårt kontinuerlige lærings- og forbedringsarbeid.
  • Sikre god kommunikasjon med samarbeidspartnere.  Kontakt med byggherre, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

Vi søker deg som:

  • Har minimum 2-års relevant erfaring fra en stor/mellomstor totalentreprenørbedrift
  • Er sivilingeniør, byggingeniør eller har annen 3-årig høyere utdannelse
  • Har gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper
  • Evner å jobbe systematisk og målrettet. Og er ambisiøs og resultatorientert.

Ja på disse punktene? Da håper vi du tar kontakt med oss!
Kanskje blir du en sentral ressurs i videreutviklingen av vårt selskap!

For full stillingsutlysning / Søknad: 

se finn.no Finn-kode: 193060662

Søknadsfrist: 31.07.2021

Henvendelser rettes til:  Karl Even Lande, mob. 95 76 34 76

For øvrige ledige stillinger i Syljuåsen: