Syljuåsen søker: Byggeplassleder

05.07.2021 | 07:38

Vil du som Byggeplassleder være med oss å bygge tillit i Innlandet?

Vi har stor oppdragsmengde og lyse framtidsutsikter! Nå søker vi etter et ekstra hode til å være med å gjennomføre disse utbyggingsoppdragene i Innlandet! Er du den nye Byggeplasslederen vi søker?

Om stillingen:

Som byggeplassleder har du det fremdriftsmessige og kvalitetsmessige ansvar for gjennomføring av prosjektet i henhold til kontrakt og Syljuåsens gjeldende rutiner og retningslinjer. Byggeplassleder rapporterer til prosjektleder.

I den daglige driften på byggeplass, er du Syljuåsens mest sentrale representant utad. Du leder gjennomføring på byggeplassen med egne fag og ansatte, og har ansvaret med å koordinere de ulike fagene og underentreprenørene. Bemanningsplaner og fremdriftsplaner utarbeides i samarbeid med prosjektleder og baser. Du følger opp at bedriftens prosedyrer for kvalitetssikring og HMS blir etterlevet.

Byggeplassleder jobber tett med prosjektleder, rapporterer på framdrift og bistår med oppfølging av økonomi i prosjektet.

Kvalifikasjoner:

Den vi søker har byggfaglig utdanning fra fagskole/høgskole og gjerne relevant praksis/erfaring fra tilsvarende stilling. Nyutdannede oppfordres imidlertid også til å søke!

Har du i tillegg gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper? Innehar god IT-forståelse og er vant til å jobbe i ulike dataprogrammer? Og evner å jobbe systematisk og målrettet i en hektisk arbeidshverdag?

For full stillingsutlysning / Søknad: 

se finn.no Finn-kode: 223869460

Søknadsfrist: 31.07.2021

Henvendelser rettes til:

Karl Even Lande, mob. 95 76 34 76

For øvrige ledige stillinger i Syljuåsen: