Vi sponser lokalidretten

I Syljuåsen ønsker vi å være med på å skape et engasjement og et trygt fritidstilbud for barn og unge. Det gjør vi først og fremst fordi det kommer nærmiljøet til gode. Ikke i form av kroner og ører, men i form av gode oppvekstvilkår og følelsen av å oppnå sammen.

For å bidra til et godt utviklingsmiljø i vårt lokalområde, sponser vi blant annet flere fotballag i regionen. Vi sponser også andre kultur og fritidstilbud. Sport og kultur er for oss gode bærebjelker i arbeidet vi gjør for å bygge tillit, og for å bygge et godt nærmiljø.

Dette er noen av klubbene vi sponser:

 • FK Gjøvik-Lyn
 • Raufoss IL Fotball
 • Moelven IL Friidrett
 • Gjø/Vard O-lag

Enkeltutøvere:

 • Maren Lundby
 • Marte Kathrine Myhre
 • Mathilde Myhrvold
 • Simen Sveen
 • Vetle Thyli
 • Petter Soleng Skinstad
 • Lene Retzius

Vi bidrar også til Byen vår Gjøvik