Vi sponser lokalidretten

I Syljuåsen ønsker vi å være med på å skape et engasjement og et trygt fritidstilbud for barn og unge. Det gjør vi først og fremst fordi det kommer nærmiljøet til gode. Ikke i form av kroner og ører, men i form av gode oppvekstvilkår og følelsen av å oppnå sammen.

For å bidra til et godt utviklingsmiljø i vårt lokalområde, sponser vi blant annet flere fotballag i regionen. Vi sponser også andre kultur og fritidstilbud. Sport og kultur er for oss gode bærebjelker i arbeidet vi gjør for å bygge tillit, og for å bygge et godt nærmiljø.

Dette er noen av klubbene vi sponser:

  • FK Gjøvik-Lyn
  • Raufoss IL Fotball
  • Moelven IL Friidrett
  • Gjø/Vard O-lag

Enkeltutøvere:

  • Maren Lundby
  • Marte Kathrine Myhre
  • Mathilde Myhrvold
  • Simen Sveen
  • Vetle Thyli
  • Lene Retzius

Vi bidrar også til Byen vår Gjøvik