Serviceavdeling Syljuåsen

I tillegg til driftsenheten, har Syljuåsen underavdelinger som påtar seg mindre oppgaver. Serviceavdelingen er en av disse. Med opprinnelse fra 2002, har avdelingen god kjennskap til markedet og er en etablert aktør med et stort kundegrunnlag.

Serviceforespørsel

Vår servicevdeling har rammeavtaler med flere aktører i det offentlige og næring, og utfører alle typer oppdrag på industri- og næringsbygg. I tillegg påtar avdelingen seg oppdrag i privatmarkedet.

Send en serviceforespørsel →

Avdelingens servicesnekkere besitter lang og bred erfaring og kan påta seg alle typer oppdrag innen byggfaget. Avdelingen har anslagsvis en årlig oppdragsmengde på 200-300 jobber.

Geografisk nedslagsfelt er  i hovedsak: Gjøvik, Lillehammer, Land, Toten, Ringsaker og Hamar.

Våre servicebiler er godt utstyrt med det meste av lettere verktøy som følger bilen hele tiden. I tillegg til utstyr som den enkelte håndverker har med seg, har vi eget lager med utstyr i Kallerudlia 15 på Gjøvik. Dette er f.eks. stillaser, lifter o.l., som kjøres ut ved behov.

Erik Bratlien

Avdelingsleder

Epostadresse:

erik.bratlien@syljuaasen.no

Mobil:

95 90 93 86

Referanser

Vi har rammeavtaler med:

  • Innlandet fylkeskommune
  • Flere kommuner
  • Kommunale bedrifter
  • Borettslag / sameier