Wergelandsgate 9

Byggeherre

Wergelandsgate 9 AS

Oppstart

Oktober 2019

Ferdigstillelse

Høst 2020

Entrepriseform

Totalentreprise med samspill

Kontraktssum

-

Prosjektleder

Trond Gulbrandsen 90 98 26 23 trond@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Ombygging og utvidelse av forretnings- og hybelbygg i Gjøvik sentrum

Det er planlagt bygging av blant annet ni hybler og tre leiligheter, parkeringskjeller med plass til 16 biler og et lager på 120 m2 for forretningsdriften som er i bygget.