Studievegen 16 BT2

Byggeherre

Industribygg AS

Oppstart

Høsten 2020

Ferdigstillelse

Desember 2021

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

Prosjektleder

Anders Myhre 92 08 15 81 anders.myhre@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende bygg hvor EAB Engineering har tilhold, består av et kontorbygg på ca. 3300 m2 i fem etasjer og en testhall på ca. 400 m².  Nå kommer et «tvillingbygg» til eksisterende kontorbygg på samme tomta. Nybygget skal romme undervisnings-, -kontor og studentarealer for NTNU. Byggetrinn 1 og byggetrinn 2 blir knyttet sammen via et nytt mellombygg over to etasjer.

Studievegen 16 er del av Campus Kallerud hvor NTNU, Gjøvik Læringssenter, Gjøvikregionen International School og Campus Arena Kallerud er lokalisert.

Syljuåsen er totalentreprenør i prosjektet. Ferdigstillelse er satt til utgangen av 2021 og med prøvedrift i ett år.