Studievegen 16 BT2

Byggeherre

Industribygg AS

Oppstart

Høsten 2020

Ferdigstillelse

Desember 2021

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

Prosjektleder

Anders Myhre 92 08 15 81 anders.myhre@syljuaasen.no

Eksisterende bygg hvor EAB Engineering har tilhold, består av et kontorbygg på ca. 3300 m2 i fem etasjer og en testhall på ca. 400 m².  Nå kommer et «tvillingbygg» til eksisterende kontorbygg på samme tomta. Nybygget skal romme undervisnings-, -kontor og studentarealer for NTNU. Byggetrinn 1 og byggetrinn 2 blir knyttet sammen via et nytt mellombygg over to etasjer.

Oversiktsbildet fra byggeplass er tatt i juni 2021.

Studievegen 16 er del av Campus Kallerud hvor NTNU, Gjøvik Læringssenter, Gjøvikregionen International School og Campus Arena Kallerud er lokalisert.

Syljuåsen er totalentreprenør i prosjektet. Ferdigstillelse er satt til utgangen av 2021 og med prøvedrift i ett år.