Studenten Gjøvik

Byggeherre

Studenten Gjøvik AS

Oppstart

November 2016

Ferdigstillelse

August 2017

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

50 000 000 eks.mva

Prosjektleder

Trond Gulbrandsen 909 82 623 trond@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Oppføring av nytt boligbygg for studenter over fire etasjer pluss kjeller, med tilhørende parkering og uteareal.

Bygget føres opp på en sentrumsnær tomt i Gjøvik der det tidligere var brannstasjon.

Trinn 1 som ble ferdigstilt til skolestart høsten 2017, består av 80 leiligheter. Leilighetene har varierende størrelse der de største er på 40 m2.

Bygget har fire etasjer lengst nord, med nedtrapping til tre og deretter to etasjer i sørenden.

I gårdsrommet er det opparbeidet parkeringsplasser, sykkelparkering og grøntanlegg.

I kjelleren er det fellesvaskeri og bod til hver boenhet.

Studenten Gjøvik på andre hjemmesider:

Cembrit

Byggeindustrien bygg.no