Studentboliger Elverum

Byggeherre

Studentsamskipnaden i Innlandet

Oppstart

Juni 2022

Ferdigstillelse

August 2023

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

kr. 116 mill.

Prosjektleder

Trond Øyvind Nilsen 41 20 29 60 trond.oyvind@syljuaasen.no

Syljuåsen bygger studentboliger for Studentsamskipnaden i Innlandet

Om prosjektet

Prosjektet omfatter nyoppføring av 120 nøkkelferdige studentboliger med tilhørende fellesarealer fordelt på seks etasjer, samt kjeller med vaskeri og tekniske rom.

Bygget føres opp ved siden av Studentsamskipnadens eksisterende studentboliger på Vestad i Elverum, og området vil totalt huse ca. 300 studenter.

Om Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN)

SINN er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet, Limpi og Centric IT Academy og er styrt av studentene.
SINN jobber for at studentene skal ha det best mulig i studietiden og sørge for et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø. Virksomhetsområdene omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud.