Storhamar VGS

Byggeherre

Hedmark Fylkeskommune

Oppstart

Oktober 2013

Ferdigstillelse

Mai 2015

Entrepriseform

Totalentreprise med samspill

Kontraktssum

Ca. 86 400 000 inkl.mva

Prosjektleder

Trond Øyvind Nilsen 41 20 29 60 trond.oyvind@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Oppføring av nybygg på totalt ca. 3.600 m2 BTA, samt gjennomføring av noe ombygging i eksisterende bygningsmasse.

Prosjektet inneholder et nybygg i 3 etasjer på ca 2.500m2 BTA, samt et nytt atrium mellom nybygg og eksisterende bygg på ca. 740 m2 med innvendige gangbroer på ca 330m2. Eksisterende bygg skal ombygges i noen grad, i tillegg skal det utføres en del arbeider utendørs.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill.