Riisby Behandlingssenter

Byggeherre

Stiftelsen Riisby Behandlingssenter

Oppstart

Oktober 2022

Ferdigstillelse

4. kvartal 2023

Entrepriseform

Totalentreprise i samarbeid

Kontraktssum

Prosjektleder

Ingeborg Rønningen 97 77 04 18 ingeborg.ronningen@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Om prosjektet

Prosjektet som startet senhøsten 2022 omfatter følgende:

  • Riving av brannskadet Bygg A
  • Oppføring av nybygg, Bygg C
  • Bygg C er i tre etasjer med nettoareal på ca. 2061 m2. Nybygget erstatter Bygg A som ble brannskadet i 2021.
  • Bygg C inneholder 43 nye pasientrom med tilhørende felles funksjons- og oppholdsrom, i tillegg til ulike kontorer for de ansatte på institusjonen.
  • Tilhørende utomhusanlegg
  • Energibrønnpark

Ferdigstillelse er satt til 4. kvartal 2023

Om Riisby Behandlingssenter

Riisby er en selveid stiftelse som tilbyr integrert
behandling for voksne med rusavhengighet og samtidig
psykisk lidelse.

Riisby Nordre ligger ved Dokka i Nordre Land kommune.
Riisby Søndre ligger i Søndre Land kommune, mellom
Dokka og Gjøvik.

Bilder er fra byggeplass oktober 2022.