Rapp Bomek

Byggeherre

Kapp Eiendom AS

Oppstart

Våren 2019

Ferdigstillelse

Desember 2019

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Kontraktssum

ca. 18.000.000 eks. mva

Prosjektleder

Espen Valler 95 52 70 05 espen@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Rivning av eksisterende kontorbygg og oppføring av nytt kontorbygg over to etasjer. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende fasade på produksjonslokalet med etterisolering og utskiftning av vinduer.

Etablering av brønnpark for bytte av varmekilde fra olje til varmepumpe.

Bildegalleri viser bilde fra byggeplass i begynnelsen av september 2019.