Nordbyen Omsorgssenter, Gjøvik

Byggeherre

Gjøvik Kommune

Oppstart

02.03.2015

Ferdigstillelse

27.09.2016

Entrepriseform

Hovedentreprise

Kontraktssum

44 800 000 eks.mva

Prosjektleder

Espen Valler 95 52 70 05 espen@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Bygningsmessig hovedentreprise for 3300 kvm nybygg med 24 omsorgsboliger og fellesfunksjoner for omsorgssenteret.

Det nye bygget skal romme nye lokaler for Hjemmetjenesten, en serviceavdeling med kafé, felles fasiliteter som frisør, fotpleie og trimrom, et mottakskjøkken og tre bofellesskap med åtte boenheter i hver avdeling.

Alle materialer, innredninger og tekniske installasjoner er valgt med tanke på å skulle vare lenge.

Det er lagt opp til å bruke energivennlige løsninger i alle ledd, både når det gjelder materialvalg, planløsninger og tekniske løsninger.

Les sak omtalt i Byggeindustrien her