Moelvhallen

Byggeherre

Ringsaker Kommune

Oppstart

Januar 2015

Ferdigstillelse

Mars 2018

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Kontraktssum

201 875 000 inkl.mva

Prosjektleder

Anders Myhre 92 08 15 81 anders.myhre@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet Moelvhallen er ett delprosjekt av flere prosjekter som Syljuåsen har inngått Samspillskontrakt med Ringsaker kommune:

  • Moelv Skole
  • Ny idretts- og svømmehall i Moelv (Moelvhallen)
  • Utomhusarbeider tilhørende skole- og hallprosjektet

Sommeren 2016 besluttet politikerne i Ringsaker kommune å bygge ny idrettshall i tillegg til svømmehall. Svømmehall bygges med to svømmebasseng, 1 stk konkurransebasseng 15,5×25,0m og opplæringsbasseng.

Det bygges en ny flerbrukshall (idrettshall) med spilleflate 25m x 45m inklusive sikkerhetssoner og arealer til sekretariat. Det blir montert 2 foldevegger slik at hallen kan deles i 3 deler.

Flerbrukshallen og svømmehallen drar nytte av fellesløsninger:

  • I første etasje blir det felles inngangsparti med vestibyle, heis og trapp til 2. et. samt resepsjon og møterom. Det blir 4 store romslige garderober med samlet kapasitet til om lag 300 personer felles for svømme- og idrettshall. Felles garderobeløsning er valgt for å få en kompakt, oversiktlig og fleksibel løsning som muliggjør bedre utnyttelse av garderobeanlegget uavhengig av bruken i de to separate treningsanleggene. Det blir også etablert 4 HC-garderober og 2 separate lærergarderober.
  • I andre etasje vil det bli oppholdsareal, kaféareal med et kjøkken, personalavdeling, treningsrom, toaletter, tekniske rom og atkomst til tribune både for flerbrukshallen og svømmehallen.
  • Det blir et stort areal ved trappa i vestibylen som blir åpent mellom 1. og 2. et.

Delprosjektleder:

Anders Wien
93 42 04 20
anders.wien@syljuaasen.no