Moelv Skole

Byggeherre

Ringsaker Kommune

Oppstart

Januar 2015

Ferdigstillelse

Oktober 2017

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Kontraktssum

209 145 775 inkl.mva

Prosjektleder

Anders Myhre 92 08 15 81 anders.myhre@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet Moelv skole er ett delprosjekt av flere prosjekter som Syljuåsen har inngått Samspillskontrakt med Ringsaker kommune:

  • Moelv Skole
  • Ny idretts- og svømmehall i Moelv (Moelvhallen)
  • Utomhusarbeider tilhørende skole- og hallprosjektet

Skoleprosjektet består av å bygge ny barneskole for 420 elever samt en forsterket avdeling på 15 elever. Totalt bruttoareal er ca. 6 000 m2.

Den nye skolen skal integreres i eksisterende låvebygning på Mo gård som delvis rives og erstattes og delvis kun rehabiliteres. Stall-låven er vernet.