Lillehammer VGS, avd. Nord

Byggeherre

Oppland Fylkeskommune

Oppstart

01.02.2015

Ferdigstillelse

01.07.2016

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

83 000 000 eks.mva

Prosjektleder

Anders Wien 93 42 04 20 anders.wien@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Nybygg og rehabilitering ved Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (tidligere Vargstad videregående skole).

Prosjektet omfatter i hovedsak: Ombygging omfatter deler av eksisterende skolebygg, nytt skolebygg, undervisningsrom, ny gymsal i forlengelse av eksisterende gymsal. Oppgradering av dagens kantine, ny gangbru mellom nybygg og eksisterende bygg samt oppgradering av eksisterende gangbru.

Ombygging av dagens personalrom til bibliotek og dagens bibliotek til personalrom. Nytt vrimleareal, inngangsparti. Flytting av eksisterende fotballbane, kunstgressbane og opparbeidelse nytt parkeringsareal. I tillegg til oppgradering av eksisterende bygningsmasse i forhold til universell utforming.

Nybygg utgjør til sammen 2286 kvadratmeter BTA. Rehabilitert 2900 kvadratmeter BRA.

Se omtale i Byggeindustrien her