Lillehammer VGS Avd. Nord

Byggeherre

Innlandet Fylkeskommune

Oppstart

November 2020

Ferdigstillelse

Desember 2022 (etter prøvedrift)

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

kr. 59.000.000,- inkl. mva.

Prosjektleder

Trond Øyvind Nilsen 41 20 29 60 trond.oyvind@syljuaasen.no

Syljuåsen har inngått kontrakt med Innlandet Fylkeskommune om oppføring av ny bygghall (tømrer) og ombygging KEM lokaler på Lillehammer Videregående Skole Avdeling Nord.

Prosjektet med den nye bygghallen (tømrer) inkluderer parkeringskjeller, klasserom, garderober, innebygd kaldtlager, renovasjonsrom med mer. I tillegg inngår utvendig parkeringsanlegg, mindre tilpasninger gang/sykkelveg, demontering/remontering kunstgressfotballbane og andre utomhusarbeider.

Arbeidene som skal utføres i KEM lokalene, dekker ombygging/rehabilitering i én av de eksisterende fløyene i bygget. Her inngår blant annet klasserom, grupperom, bygghall (rørfag), arbeidsplasser for lærere, toaletter og lager. I tillegg skal det gjøres nødvendige tilpasninger i øvrig eksisterende bygningsmasse

Oppstart for nybygg var november/desember 2020, mens ombyggingen av KEM lokalene starter ved skoleslutt juni 2021. Overtakelse av alle arbeider, etter en prøvedriftsperiode, er satt til desember 2022.

Det vil i hele byggeperioden være full drift ved skolen.

Pr juni 2021 er taket ferdig, det pågår tømring av yttervegger og innvendige vegger er påbegynt. Innvendig tømring vil pågå til midten av august. I uke 23 er det gulvstøping og oppstart av rivearbeider i KEM lokalene. Bilder viser byggeplass i uke 23.

Syljuåsen hadde i 2015/16 et større totalentrepriseprosjekt på samme skole. Dette omfattet nybygg på til sammen 2286 kvadratmeter BTA og rehabilitering av 2900 kvadratmeter BRA.