Landmo Omsorgssenter

Byggeherre

Nordre Land Kommune

Oppstart

Mai 2019

Ferdigstillelse

Januar 2020

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

16 250 000,-

Prosjektleder

Trond Sindre Søderlund 40 03 67 02 trond.sindre.soderlund@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Tilbygg med forsterket enhet til eksisterende omsorgssenter.

Totalentreprisen skal omfatte alle bygningsmessige fag i gjennomføringsfasen, inkludert all nødvendig prosjektering.

Tilbygget skal inneholde en spesialavdeling for demente psykiatriske pasienter. Enheten planlegges for fire beboere. Hver beboer skal ha privat oppholdsrom og bad. I tillegg skal de dele felles oppholdsrom, kjøkken og skjermet hage.

Arbeidsarealer for personalet er kontor/vaktrom, skyllerom, lager og toalett. Det nye tilbygget knyttes til eksisterende avdeling Soltun med gang / sluse.

Som følge av bruken av bygget vil det være høye krav til universell utforming, overflater og materialer.

Bildegalleri viser bilde fra byggeplass i september 2019.