Kvisgaardshjørnet

Byggeherre

Bjørn Michaelsen

Oppstart

Januar 2020

Ferdigstillelse

August 2020

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Kontraktssum

Målsum kr 20 mill eks mva

Prosjektleder

Trond Øyvind Nilsen 41 20 29 60 trond.oyvind@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Oppføring av leilighetsbygg med 14 leiligheter i Gjøvik sentrum.

Størrelsen på leilighetene er fra 25 – 65 m2. Totalt er bygget på 820 m2 inkludert kjeller med boder.