Dag- og Avlastningssenter Lundersveg

Byggeherre

Vestre Toten Kommune

Oppstart

Juli 2018

Ferdigstillelse

Juni 2019

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktssum

-

Prosjektleder

Steffen Haugen 41 41 86 81 steffen@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Totalentreprise for bygging av Dag- og Avlastningssenter Lundersveg på Raufoss. Til disposisjon for det nye anlegget stilles et tomteområde vest for Rådhuset.

Arealene fordeles på to plan, med avlastningsenheten i nedre plan og dagsenteret på øvre plan. Totalt oppvarmet areal utgjør i underkant av 1000m².

Samlokalisering gir mulighet for å bruke lokalene mer fleksibelt, ved at brukerne på avlastning kan bruke aktivitetsrommene på ettermiddag / helg, når dagsenteret er stengt. De to enhetene er organisert som selvstendige enheter med egne oppholdsarealer og tilhørende servicerom, men med felles personalavdeling. Boenhetene bygges som selvstendige enheter á ca. 22m² med entré, bad og soverom.

Det nye bygget organiseres i to plan med trapp- og heisforbindelse, og er en sammenstilling av flattaksvolumer. Yttervegger utføres som bindingsverksvegger med tegl og platekledning i ”friske” farger.

Eksisterende parkeringsanlegg beholdes og oppgraderes. Beboere, brukere, besøkende og personalet er tiltenkt parkering her.

Det opparbeides utearealer for lek og opphold, samt gangstier og grønn skjerming, på terreng. På takterrassen etableres også uteoppholdsareal.

(Forsideillustrasjon er ikke endelig)

Bildegalleriet viser bilder fra byggeplass oktober 2018, april 2019 og september 2019.