Jaren 3

Byggeherre

Bane NOR

Oppstart

Høsten 2020

Ferdigstillelse

Høsten 2021

Entrepriseform

Totalentreprise, Totalunderentreprenør

Kontraktssum

-

Prosjektleder

Steffen Haugen 41 41 86 81 steffen@syljuaasen.no

Bane NOR skal bygge om stasjonsområdet, etablere en ny driftsbase og et nytt hensettingsområde på Jaren.

Prosjektet gir økt kapasitet på hensetting av tog utenfor rushtid og bedrer på denne måten kapasiteten for hyppigere avganger innenfor rushtid. Sikkerheten for reisende blir bedret med overgangsbru mellom sørgående og nordgående plattform, og parkering for publikum utvides betraktelig. Ny driftsbase og områder for Spordrift som drifter banestrekningen, er også en del av prosjektet.

Totalentreprenør er Gjermundshaug Anlegg. Syljuåsen  er ansvarlig for de bygningsmessige arbeidene.

Syljuåsen skal blant annet stå for fundamentering av perronger, oppføring av en overgangsbru i stål med heishus og oppføring av et bygg for drifts- og vedlikeholdsbase. Driftsbasen inneholder blant annet verksted og vaskehall for dieselgående arbeidslokomotiv, med smøregrav for tog, garderober, driftsrom, tekniske rom, og lagerarealer.

Syljuåsen sine arbeider startet senhøsten 2020 og skal ferdigstilles høsten 2021.

19. mai 2021 var en milepæl i prosjektet på Jaren med overlevering av ny overgangsbru. For Syljuåsen har dette vært en spennende utfordring, med kort byggetid og stort fokus på sikkerhet i forbindelse med jernbanen med tog og høyspent tett på hverdagen.

Tilsynelatende kan det se ut som en enkel konstruksjon, men her ligger det mye arbeid og mange detaljer godt gjemt! Overgangsbrua tas i bruk i august 2021, og da kan passasjerene ferdes trygt mellom spor 1 og spor 3.

Utbyggingen av Jaren stasjon, gir et stort løft til Gjøvikbanen og Jaren.