Hunton

Byggeherre

Hunton Næringspark AS

Oppstart

August 2017

Ferdigstillelse

Juni 2018

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Kontraktssum

-

Prosjektleder

Karl Even Lande 95 76 34 76 karl.even@syljuaasen.no

Prosjektbeskrivelse

Oppføring av ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon for Hunton Næringspark AS, på Skjerven Skog Næringsområde på Bybrua i Gjøvik kommune.

Betongarbeidene er kontrahert som en beskrevet entreprise og øvrige byggearbeider som en totalentreprise i samspill. Betongarbeidene består i hovedsak av fundamentering og gulv på grunn for fabrikkbygget og kontordelen, fundamentering for prosessutstyr både innvendig og utvendig, samt etablering av flismottak. I tillegg bygges tre utvendige Trafoer.

Fabrikken og kontordelen skal bygges i tre, inklusiv bæresystemet. Fabrikkbygningen har en grunnflate på ca 3080 m² og kan deles opp i tre hoveddeler: Kontordel på ca 180 m² i et plan, hovedproduksjonsområdet på ca 2500 m² og rafinørhall på ca 400 m².

Kontordelen inneholder kontorer, kantine / møterom, garderober, toaletter og vaskerom og skal bygges i ett plan.

Prosjektet hadde oppstart med grunn- og betongarbeider i august 2017 og ferdig bygg leveres sommer 2018.

Bildegalleriet viser bilder fra byggeplass september 2018